Forkjøpsrett byggetrinn 2

Nå kan medlemmer i BBL melde forkjøpsrett på Ramsalt Byggetrinn 2.

Du velger leiligheten du ønsker å melde forkjøpsrett på i prioritert rekkefølge. Leilighetene er listet opp etter oppgang og nummer. Prospektet for Byggetrinn 2 finner du her.

Ønsker du å melde forkjøpsrett på mer enn fire leiligheter, nummererer du skjemaene i fritekstfeltet nederst før du sender inn og fyller ut et nytt skjema.

Skjema for å melde inn forkjøpsretten finner du her.

Frist for å melde forkjøp for BBL-medlemmer: 5. april kl. 12:00

Besøk oss i Jakhelln Brygge 4. etasje hverdager mellom 08.00 – 15.30 for å melde forkjøp, hente prospekt eller prate med ansvarlig megler.